Výstavba lávky pri obci Malý Lipník pokročila

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 09.01.2020

Aj v novom roku sa pokračuje na prácach v rámci projektu EuroVelo 11. Poľský partner Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muzsyna intenzívne pracuje na výstavbe lávky cez rieku Poprad pri obci Malý Lipník-Andrzejówka.

c204b5f6b96e400f917bdf2f4a6dd24a.jpg

Práce napredujú, a tak o chvíľu budú môcť cyklisti spoznávať kultúrne a prírodne zaujímavosti v poľskom a slovenskom pohraničí. Okrem toho poľský partner zabezpečuje aj výstavbu lávky, ktorá bude spájať obce Legnavu a Milik. Práce by mali byť dokončené v apríli 2020.

dce818f812e74496b63ba32af7cdf037.jpg

KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečí značenie celkovo 100 km novovybudovaných cyklotrás a existujúcich ciest s nízkou intenzitou prevádzky, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy.

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants