Výstavba II. a III. etapy cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 06.09.2019

II. a III. etapa cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš je v súčasnosti vo výstavbe. Ako môžeme vidieť vo vizualizáciách, cyklotrasa bude viesť obcou Veľký Šariš. Celková dĺžka cyklotrás, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe je 5463,5 m. Plánované dokončenie výstavby II. a III. etapy cyklotrasy EUROVELO 11 v obci Veľký Šariš je stanovené pre II. etapu na apríl 2020 a pre III. etapu na november 2019.

655b786882c8487ebd7ba402b95ee1b9.jpg

6f5dfc4a339747d0a0b88e2366c89d78.jpg

089fc9ba4d004eadbaa9916c3c76c74a.jpg

6d0f7394d48d41e7aa44e754021ad6dd.jpg

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

3cf40d138274486b94876f0f122ae7ff.jpg


Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants