Výstavba EuroVelo 11 pokračuje

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 19.12.2019

Už o chvíľu budú môcť cyklisti objavovať kultúrne a prírodne zaujímavosti v poľskom a slovenskom pohraničí. V rámci projektu EuroVelo 11 poľský partner Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muzsyna pracuje na dokončení dvoch lávok, ktoré umožnia cyklistom bezpečný prechod z poľskej na slovenskú stranu a naopak.

Prvá lávka bude spájať obce Legnavu a Milik. Na prácach sa intenzívne pracuje a dokončenie je plánované v apríli 2020.

Výstavba druhej lávky prebieha v obciach Malý Lipník-Andrzejówka. Výstavba lávok umožní priamy kontakt medzi obyvateľmi pohraničných oblastí.

6534958d40b5466fb05689aa239f9d3a.jpg

Hlavný partner projektu Muszyna zabezpečí vytvorenie cyklotrasy na poľskej strane (7,7 km), vybudovanie dvoch lávok a cyklodopočívadla v obci Milik. Slovenský partner Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa zabezpečí opravu a vybudovanie celkovo 20,43 km cyklistickej trasy, príjazdové cesty pre 2 lávky na rieke Poprad v obci Legnava a Malý Lipník. V obci Sulín bude vybudované nové turistické infocentrum. Tretí partner, KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečí značenie celkovo 100 km novovybudovaných cyklotrás a existujúcich ciest s nízkou intenzitou prevádzky, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy.3186f3d3c2964c7aa9b2fc2f27d08651.jpg

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programuInterreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú 3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

611b9d32d96849cba5d6ee88201c773a.jpg


Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants