V Zámutove pribudnú singeltracky

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 19.11.2020

Obec Zámutov pripravuje novú cyklistickú atrakciu - singletrackovú trať. Bude situovaná na východnom svahu Slanských vrchov v katastri obce. Obec získala na projekt financie v rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 „Výzva pre región". OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš poskytla v rámci dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR financie na projektovú dokumentáciu. Samospráva teraz pripravuje všetky administratívne kroky, aby sa v jari začalo s výstavbou. Predpokladaný koniec realizácie I. etapy je leto 2021.

Prvá výstupová trasa pozostáva z 3 tratí. Prvá výstupová časť sa začína na odbočke z účelovej komunikácie v blízkosti vodného zdroja nad obcou Zámutov. Povedie pozdĺž hranice lesa a neskôr nad tokom potoka. Jej trasovanie čiastočne využíva existujúci lesný chodník. V strednej časti sa využije spevnená komunikácia údolím Zámutovského potoka v smere na Brestovú dolinu a Lengerov laz. Popri ceste sú umiestnené exponáty náučného chodníka Zámutovská kolejka. Záverečná výstupná trasa pod názvom Grimov stupák povedie z Lengerovho Lazu do najvyššieho bodu trate (778 m n. m). Stúpanie je naprojektované po vrstevniciach, väčšie prevýšenia sa zdolávajú v serpentínach. Výstupová trať je dlhá 6 810 m, z toho 2 km vedú po existujúcej spevnenej komunikácii.

7c1aa51bec8e4ce99b6a409ac0947741.JPG

Z najvyššieho bodu vedie zjazdová trasa (zelená - nenáročný terén), ktorá je hlavnou kostrou trailcentra. Trasa je navrhnutá tak, aby si návštevník užil jazdu. Chodník smeruje v hornej časti svahom južne od prírodnej rezervácie Zámutovské skaly a pokračuje južnou stranou hrebeňa vrchu Čulkov. Trasa končí na mieste štartu výstupového trailu, čím sa vytvára jednoduchý okruh.

V II. etape je navrhované prepojenie medzi zeleným a modrým trailom náročnejšou trasou vedenou v prudšom teréne. Vlnenie terénu a klopenia trate sú navrhnuté tak, aby umožňovali plynulý prejazd. Všetky prvky na trati sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň prejazdné aj pre menej skúsených cyklistov. Zjazdová trať (červená) vedie v mierne klesajúcom južnom svahu. Trať je navrhnutá v nepríliš prudkom sklone – pre spestrenie sa striedajú pasáže s rôznym sklonom. Väčšie výškové rozdiely sú prekonané pomocou klopených zákrut. Všetky prekážky majú aj možnosť obchádzky pre menej pokročilých cyklistov.

Základné parametre:

  • Dĺžka výstupového chodníka: 6810 m
  • Sklon: 4-7%
  • Dĺžka zjazdového chodníka: 5010 m
  • Sklon: 8,2 %
  • Najnižší bod: 367 m n. m.
  • Najvyšší bod: 778 m n. m.

Zdroj: OOCR Horný Zemplín Horný Šariš

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants