V Prešove pribudne ďalší úsek EuroVela 11

Autor: František Baláž | Dátum: 26.08.2022

V meste Prešov vzniká nový úsek medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11. Naprieč celou metropolou Šariša tak onedlho bude prechádzadať táto cyklodiaľnica bez prerušenia.

Nový úsek vzniká v lokalite Pod Wilec hôrkou, kde Slovenský vodohospodársky podnik zabezpečuje protipovodňové opatrenia na rieke Torysa. Úsek vznikajúcej časti cyklotrasy medzi Mestskou halou a Wilec hôrkou je dlhý približne 0,5 km a široký 3 m. Kryt cyklochodníka je z asfaltobetónu.

14a5b0c876cd4aa3b0be36d65bdef0ec.jpg

Novybudovaný úsek pre cyklistov Pod Wilec hôrkou sa napája na už zrealizovanú lávku pre cyklistov, ktorá vedie ponad rieku Torysa.

Súčasťou cyklochodníka budú tiež zábrany proti prejazdu osobných áut.

3709e7014a634ff498835e0f359045d0.jpg

EuroVelo je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu. Sieť sa buduje v Európe od roku 1993. Je tvorená 14 diaľkovými cyklotrasami a jej celková dĺžka po dokončení bude 70 000 km. Veľká časť, približne 45 000 km cyklotrás je už zrealizovaných, predovšetkým v západnej Európe.

Obce, cez ktoré EuroVelo 11 prechádza: Mníšek nad Popradom, Sulín, Malý Lipník, Legnava, Údol, Plavnica, Šambron, Bajerovce, Krásna Lúka, Šarišské Dravce, Torysa, Krivany, Lipany, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Ražňany, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Veľký Šariš, Prešov, Haniska.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants