V Humennom predĺžia cyklochodník až do oblasti Hubková

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 19.01.2021

Na území mesta Humenné vzniká projekt obnovy cyklochodníka a jeho predĺženia do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková. Jeho cieľom je zvýšiť podiel nemotorovej dopravy.

„Cyklochodník je situovaný v blízkosti cesty II/559, je prepojením Hrnčiarskej ulice, pokračuje popri bytových objektoch a končí sa na Puškinovej ulici," priblížil Škuba s tým, že projekt obnovy cyklochodníka má odstrániť jeho nevyhovujúci stav a tiež zabezpečiť jeho rozšírenie na 3,2 metra , potvrdil Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

Chodník sa má tiež rozdeliť na pruh pre cyklistov a chodcov, pribudnúť pri ňom má i nový mestský mobiliár.

Ako Škuba doplnil, v dôsledku smerového vedenia cyklochodníka bude v lokalite potrebné vyrúbať štyri stromy, ktoré samospráva plánuje nahradiť výsadbou v pomere jedna ku trom.

„Podobne bude nutné presunúť aj dve detské hojdačky mimo trasy cyklochodníka," dodal.

Projekt rekonštrukcie a predĺženia cyklochodníka na Hubkovú podporil v rámci výzvy pre región Prešovský samosprávny kraj sumou 105 000 eur.
Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants