Uzatvorenie cyklocesty medzi Prešovom a Veľkým Šarišom

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 22.03.2021

V nadväznosti na závery uskutočneného inžinierskogeologického prieskumu a na odporúčanie krízového štábu mesta Veľký Šariš, primátor mesta vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom cyklocesty Eurovelo 11, v lokalite pod Bikošom (úsek medzi Prešovom a Veľkým Šarišom).

e57c51dc00084589a63183b83af04a18.jpg


„Prvoradou úlohou je ochrana zdravia a života občanov a keďže táto situácia je životu ohrozujúca, bolo potrebné prijať neodkladné opatrenia a uzavrieť túto cyklocestu”, vyhlásil primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall.

Podľa záverov inžinierskogeologického prieskumu je jednou z príčin zosuvu obmývanie svahu riekou Torysa a neodvádzanie zachytených zrážkových vôd.

V tejto súvislosti budú riešené v 1. etape tieto opatrenia:

  1. Uskutočnenie násypu (zahádzky) svahu koryta rieky z lomového kameňa
  2. Zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd z cyklocesty až do rieky
  3. Monitorovanie geodetických bodov za účelom sledovania vývoja zosuvu
  4. Zabezpečenie horného svahu od padajúcich častí

5bc928314cc543c5bb25d513ae23956b.jpg

O vývoji prác Vás budeme informovať a do doby uskutočnenia všetkých opatrení v spolupráci s PSK a SVP, š.p., bude cyklocesta uzatvorená.

Zdroj textu a foto: Mesto Veľký Šariš

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants