Tajomstvo o zaniknutej rusínskej obci Ruské

Autor: admin | Dátum: 27.04.2017

Cyklotrasa 5871, ktorá má dĺžku 52 kilometrov začína v malebnej dedinke s názvom Ruské. Prvá zmienka o tejto obci bola doložená v roku 1567. Zaujímavosťou tejto obce je to, že zanikla v roku 1981 v súvislosti s výstavbou vodárenskej nádrže Starina.

Táto dedinka po celú svoju dlhú históriu čelila viackrát totálnej skaze, no vždy sa vďaka snahe jej obyvateľov dokázala vzoprieť svojmu osudu. Až v spomínanom roku 1981 musela práve táto dedinka a ďalších šesť dedín zaniknúť.

Ruské bola obec v okrese Snina a patrila k regiónu Zemplín. Počas rokov 1939 – 1944 bola pripojená k Maďarsku. Dnes je katastrálne územia Ruské súčasťou obce Stakčín. Po vysídlení sa v obci zachoval len obecný cintorín, kaplnka na mieste zbúraného kostola, vojenský cintorín z 1. svetovej vojny a tri domy.

V strede obce je dodnes prícestný kríž z roku 1955 a cez obec vedie zachovalá kamenná cesta z roku 1861, tzv. Porta Rusica. Dnes je obec súčasťou Národného parku Poloniny a nachádza sa v nej vodárenská nádrž Starina.

Starina je dnes najväčšia vodná nádrž nie len na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. Je vybudovaná na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch. Vodná nádrž má objem necelých 60 mil. m3 vody a bola vybudovaná v rokoch 1981 až 1988. Odvtedy zásobuje región východného Slovenska pitnou vodou, predovšetkým Prešova a Košíc.

802f1b0e2537441db2bdadda6a0030e1.jpg

Národný Park Poloniny sa skladá z 80% lesov, kde prevládajú bukové porasty. Medzi nimi nájdete aj pralesy a významné percento plochy parku zaberajú lúky na hlavnom hrebeni Bukovských vrchov. Niektoré časti národného parku Poloniny boli v roku 2007 zapísané do Svetového dedičstva UNESCO (pralesy Stužica, Havešová a Rožok). Národný park je zároveň súčasťou Biosférickej rezervácie Východné Karpaty.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants