Na dobudovaní cyklochodníka v Šarišských Michaľanoch sa pracuje

Autor: Veronika Beňková | Dátum: 19.02.2021

Výstavba medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 napreduje. K jej úplnému dobudovaniu však chýba ešte viac ako polovica. V súčasnosti je hotový úsek z Prešova až po Šarišské Michaľany, ktorý vedie cez katastrálne územie Veľkého Šariša.

Zdroj: Jozef Mačo
Zdroj: Jozef Mačo

Chýbajúci úsek v obci Šarišské Michaľany je schválený od roku 2017. Zmluva bola podpísaná v decembri 2020 a momentálne je vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Starosta Šarišských Michalian Jozef Mačo uviedol, že ak verejné obstarávanie bude ukončené v plánovanom termíne, koncom marca by mala začať samotná realizácia.

Zdroj: Jozef Mačo
Zdroj: Jozef Mačo

Obec už teraz začala na vlastné náklady s odstraňovaním krovov a stromov na plánovanej trase, aby práce na výstavbe následne mohli prebiehať bezproblémovo. Ak sa nevyskytnú nepredvídateľne problémy, samotná výstavba trasy by nemusela trvať dlhšie ako 2 až 3 mesiace.

Zdroj: Jozef Mačo
Zdroj: Jozef Mačo

Ako ďalej uviedol starosta obce Jozef Mačo, chýbajúci úsek cyklotrasy je pre obec veľmi dôležitý, keďže počas letného víkendu prejdú cez obec stovky cyklistov a tí, ktorí pokračujú smerom do Orkucian, prechádzajú cez obilné pole, čo sa stretáva s odporom poľnohospodára. Starosta preto verí, že výstavba úseku bude napredovať čo najrýchlejšie a prvých cyklistov bude môcť obec privítať už toto leto.

Aktuálna skratka cyklistov, cez súkromné pole Zdroj: Jozef Mačo
Aktuálna skratka cyklistov,...

Momentálne je chýbajúca časť zo Šarišských Michalian do Sabinova nahradená obchádzkovou trasou cez Ostrovany a Ražňany.

Obec Šarišské Michaľany zároveň pripravuje aj ďalšiu trasu, ktorá bude viesť mimo obce, od mosta okolo Torysy. Úsek v dĺžke 850 metrov je momentálne v štádiu prípravy projektovej dokumentácie.

861543ca809f40b5974e2e6c9fdc760d.jpg

Po dokončení by mala mať celá trasa v Prešovskom kraji približne 150 kilometrov. Prechádzať bude obcami: Mníšek nad Popradom, Sulín, Malý Lipník, Legnava, Údol, Plavnica, Šambron, Bajerovce, Krásna Lúka, Šarišské Dravce, Torysa, Krivany, Lipany, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Orkucany, Šarišské Michaľany, Veľký Šariš, Prešov, Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Obišovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce.

Eurovelo 11 povedie po úplnom dokončení cez jedenásť krajín a šesť hlavných miest zo severného mysu Nórska - Nordkappu až do metropoly Grécka, do Atén. Dĺžka trasy predstavuje 6550 kilometrov.

intereg

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants