Cestujte s PSK do práce a do školy na bicykli

Autor: PSK | Dátum: 05.09.2023

Začiatkom septembra odštartoval druhý ročník cyklistickej kampane PSK zameraný na podporu „zelenšej“ prepravy. Cestujúci môžu počas celého mesiaca pri presune za povinnosťami využívať bicykel a vďaka svojej aktivite vyhrať zaujímavé ceny, ako sú horské bicykle či cyklocomputery.

Cestuj Do školy a do práce na bicykli. Takto znie názov cyklistickej kampane prešovskej krajskej samosprávy, ktorá tento rok vstúpila do svojho druhého ročníka. Znovu je zameraná na spropagovanie dopravy na dvoch kolesách bicykla a pre najaktívnejších 24 cyklistov prináša možnosť vyhrať hodnotné ceny. Stačí sa len zaregistrovať na cyklostránke PSK a veľa jazdiť. Kampaň prebieha od 1. do 30. septembra.

Jej hlavnou podmienkou je počas septembra jazdiť do a zo školy alebo práce na bicykli a každú jazdu si zaznamenať do svojho konta vytvoreného na stránke www.cyklo.psk.sk.

39572fff30784a07b08875d225af6ae9.jpg

Ak cyklista počas septembra najazdí aspoň 12 z 22 pracovných dní, teda 24 jázd, automaticky získa tričko. Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami v troch rôznych kategóriách vyhrajú aj ďalšie hodnotné vecné ceny, ako sú horské bicykle, cyklocomputery a cyklobatohy.

Odmenených pritom bude po sedem cyklistov v mužskej a ženskej kategórii (štyria s najviac najazdenými kilometrami a traja náhodne vyžrebovaní s minimálne 24 jazdami). A tiež desať cyklistov v kategórii študenti a žiaci (zhodne po päť s najviac najazdenými km a náhodne vyžrebovaní s počtom 24 jázd.

Cieľom župnej cyklistickej kampane je vyvíjať snahu o vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v obciach. PSK chce zároveň motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať žiakov, študentov a zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do školy a práce.

Do prvého ročníka Do školy a do práce na bicykli realizovanej v septembri 2022 sa zapojili vyše tri stovky cyklistov, pričom víťaz v mužskej kategórii najazdil takmer 1600 km, najlepšia žena 812 a najaktívnejší študent vyše 370 km.

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants