7. medzinárodný zraz cykloturistov na Ukrajine

Autor: Michal Jackovič | Dátum: 21.05.2019

3efa0356ae6a4e0e8738a22f7f1bc9df.jpgPozývame všetkých fanúšikov cyklistiky na 7. medzinárodný zraz cykloturistov na Ukrajine, konaného v dňoch 23.-28. júla 2019.

Čakajú na Vás cyklotrasy prechadzajúce Drohobyčským, Skolivským, Sambirským, Stryjským, Turkivským okresom v Ľvovskej oblasti. Každý deň budú ponúknuté na výber 2-3 cyklotrasy. Trasy sa nachádzajú v predhorí Karpát, väčšinou v dolinách riek a horských prechodov. Výškové rozdiely v medziach 500 m. Väčšina ciest je asfaltovaná. Niektoré cesty sú neupravené alebo lesné. Intenzita dopravy na týchto cestách je minimálna. Podrobný opis trás dostanú všetky zúčastnení v prvý deň zrazu.

Taktiež budete môcť spoznať históriu, kultúru, prírodu, pamiatky, architektúry, folklór okresu Ľvov a ďalej si budete môcť užiť turistické a kúpeľné možnosti miest Truskavec a Schidnyca a ich okolia.

Kto má vážny záujem, je potrebné poslať vyplnenú prihlášku zo zrazovým poplatkom na adresu cajka.martin@gmail.com do 8.6.2019.
Doprava sa bude riešiť podľa prihlásených záujemcov zo Slovenska, najlepšie by bolo sa spojiť podľa oblasti bydlísk.

Všetky informácie (vrátane programu, prihlasovacej karty a ustanovení) nájdete na:

https://www.severovychod.sk/podujatie/7-medzinarodny-zraz-cykloturistov-na-ukrajine

Informácie o klube slovenských turistov:

http://www.kst.sk/

Sledujte nás na YouTube

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border

Názov projektu: Bicyklom aj za hranice
Výška NFP: 239 574 €
Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

www.eeagrants.sk
www.norwaygrants.sk

Norway Grants